Moviente превръща вашия мечтан дом в реалност. И не само. Ние правим процеса по планиране и изпълнение на такъв важен проект лесен, плавен и приятен.

Пакет Basic

услуга 01

Както името му подсказва, Basic пакетът е пригоден за справяне с базовите технически проблеми и е ориентиран към клиенти, които са притиснати от време и срокове, купуват на зелено или се нуждаят от помощ в грубото реорганизиране на жилището си (навременни промени по електро системата и ВиК). Тук дизайнерът дава експертното си мнение и оценка по отношение на функция, разпределение на помещения, необходими организационни промени, като оставя пълна свобода по отношение на интериорните решения на собственика.

УСЛУГАТА ВКЛЮЧВА:

- Разговор с възложителя за оформяне на задание, уточняване на особености и предназначение на обекта.

- Посещение, заснемане и изчертаване на обекта, ако няма предоставени чертежи от строителя.

- Планиране и функционално разпределение на пространството, включващо предложения и варианти за необходимо преустройство на съществуващото положение, ако е необходимо и възможно. Изчертаване в AUTOCAD 2D на:

* план стени които се премахват и промяна на  отвори, ако има такива.
* план изграждане на нови стени и преградни конструкции.
* план подови настилки.
* план радиатори и климатици, ако има такива. 
* план осветление.
* план слаботокова и силова инсталации.
* план ВиК изводи.
* план врати.
* план мебели.

инвестиция:

10 евро на m2 без ДДС.

Възнаграждението се изплаща на 2 /две/ вноски:
- 60 % - при възлагане на проекта
- 40% - при предаването на проекта

допълнителна информация:

Срещи с възложителя за разясняването на вариантите до тяхното окончателно приемане се извършват само в наш офис.

- Предаване на цялата документация по електронен път във вариант за нейното разпечатване.

Пакет Premium

услуга 02

Premium пакетът надгражда основния с това, че на този етап вече се обсъжда цялостна интериорна концепция и е прокарана линията на дизайна. Процесът включва подробно разработване на идейна фаза, работна фаза, а засилената комуникация с клиента стои в основата на този комплект от услуги. Premium е ориентиран към клиенти, които търсят изцяло да се доверят на услугите на дизайнера, но извършват контрола върху процеса сами.

УСЛУГАТА ВКЛЮЧВА:

- Подбор и точен избор на всички материали и декоративно-помощни елементи включени в проекта, свързани с обикаляне по магазинната мрежа до 15 броя посещения;

* Избор на конкретни подови настилки.
* Избор на стенни обшивки и санитария за бани.
* Избор на специфични архитектурни елементи.
* Цветово и декоративно оформление на помещенията- видове финиши за стени и тавани.
* Дизайн и избор на мебели.
* Избор на осветителни тела.
* Избор на текстил, декорация и аксесоари.

- Допълнителни чертежи в AUTOCAD 2D съобразени с вече избраните конкретни материали:

* Проект подови настилки.
* Проект облицовки бани и санитарни възли.
* Проект и схема на монтаж на декоративни архитектурни елементи и профили.
* Проект мебели и детайли за индивидуално производство.

- Подготвяне на интериорният проект за предаване, след одобрението на възложителя. Проекта представлява снимков материал и чертежи в AUTOCAD 2D.

- Количествено-стойностна сметка и спецификация на избраните материали за тяхното поръчване.

- Предоставяне на съобразени със съответния бюджет оферти от подизпълнители и различни доставчици.

- Предаване на цялата документация по електронен път във вариант за нейното разпечатване.

инвестиция:

26 евро на m2 без ДДС.

Възнаграждението се изплаща на 2 /две/ вноски:
- 60 % - при възлагане на проекта
- 40% - при предаването на проекта

допълнителна информация:

Допълнителни посещение по магазинната мрежа за избор на материали, извън включените 15броя – цена за брой посещение 40 евро. Заплаща се по договаряне - на момента или месечно.

Пакет Deluxe

услуга 03

Deluxe пакетът може да бъде наречен и “Пакет Спокойствие”, тъй като освен експертната оценка и дизайнът, включва и контролът върху всички извършвани ремонтни дейности на територията на обекта. Този пакет гарантира много по-наситеното присъствие на дизайнера, съответно и упражняване на професионален контрол върху всяка една промяна.

УСЛУГАТА ВКЛЮЧВА:

- Всичко, което се предлага в пакет Premium.

- Контрол и координация за реализиране на проекта:

* Предлагане на подизпълнители за конкретните дейности съпътстващи изпълнението на проекта.

* Представяне на съобразени с конкретния бюджет оферти от подизпълнителите по различните специалности/дейности/.

* Разясняване на проекта пред всеки подизпълнител и определяне на допуски в точността на изпълнение на всяка една от специалностите.

* Редовно координиране на всички дейности и подизпълнители.

* Редовна проверка на работата и качеството на изпълнение на проекта от подизпълнителите и налагане на корекции при възникнали неточности.

* Координиране на поръчките от отделните доставчици за всички изделия и елементи.

* Осъществяване на контрол на обекта при различните видове монтажни дейности.

* Осигуряване на достъп до обекта на отделни подизпълнители за работа или взимане на размери.

* Осъществяване на разплащане с подизпълнители и доставчици от името на клиента, при предварително осигурени от него парични средства.

* Приемане на работните етапи от подизпълнителите.

инвестиция:

40 евро на m2 без ДДС.

Възнаграждението се изплаща на 3 /три/ вноски
- 50% - при възлагане на проекта
- 25% - след одобрение на проекта и стартиране на реализацията му
- 25% - след реализиране на проекта и предаване на обекта

покажи допълнителни услуги

Нуждае ли се Вашият проект от нещо повече?

Авторски надзор за изпълнението на проекта

- Консултация за съответствието на извършените работи на обекта със спецификите на интериорния проект.

- Консултиране на строителите и инженерите по отделните специалности по въпроси свързани и касаещи правилното разбиране /разчитане/ на интериорния проект.

- Разясняване и уточняване детайлите на проекта при внесени корекции, в случай че се налагат такива.

Цена за брой посещение – 40 евро.

3D визуализации

Цената се определя от стила на интериора, вида помещение и броят цветови варианти.

консултация

дизайн

изпълнение

Всеки един проект е строго индивидуален и лично съобразен с клиента, но процесът на работа следва усъвършенстван през годините модел на действие.

Всеки един проект е строго индивидуален и лично съобразен с клиента, но процесът на работа следва усъвършенстван през годините модел на действие.

Първа стъпка в работния процес задължително е уточняване на спецификите на обекта - обсъждат се приблизителна квадратура, вида на строителството, вида ремонт, който клиентът желае да постигне, както и какъв е срокът, в който си представя да бъде изпълнен проектът. След като клиентът и дизайнерът са сигурни, че могат да посветят времето и усилията, необходими за изпълнението, следват серия от опознавателни срещи - за предпочитане на живо, в които се изчистват детайлите, преди да започне същинската работа.

Всеки един проект е строго индивидуален и лично съобразен с клиента, но процесът на работа следва усъвършенстван през годините модел на действие.

назад

Макар в завършен вид да представлява изкуство, интериорът започва с някои основни въпроси, без които работата на дизайнера не би могла да започне. По пътя към опознаване на клиентите си, Нина Илиева държи да е запозната подробно с бита им, възприятията им за живота, хобитата и интересите. А за да визуализира идеите и впечатленията си използва платформи за дизайнери като Houzz и Pinterest, които насочват клиентите още в много началните етапи.

Всеки един проект е строго индивидуален и лично съобразен с клиента, но процесът на работа следва усъвършенстван през годините модел на действие.

дизайн

назад

Изпълнението на всеки проект започва с разработването на идейна фаза, разделена на три етапа - функционална схема, изясняваща разпределението на пространстово; обща концепция, илюстрираща общото третиране на площта, цветовата гама и осветлението; и онагледяване, включващо конкретен снимков материал или други форми на визуализация. След идейната фаза следва работната, разделена на два етапа. Работна фаза I се характеризира като техническа и включва план на стените, ВиК, електроразпределение и пр., докато Работна фаза II се занимава със спецификациите в обзавеждането, цветове, детайли, облицовки на стени и т.н. В случай, че клиентът се възползва от услугата Авторски надзор (Пакет Deluxe), тя се явява последен етап, като включва комуникация и съгласуване с подизпълнителите.

изпълнение

Всеки един проект е строго индивидуален и лично съобразен с клиента, но процесът на работа следва усъвършенстван през годините модел на действие.

назад

Първа стъпка в работния процес задължително е уточняване на спецификите на обекта - обсъждат се приблизителна квадратура, вида на строителството, вида ремонт, който клиентът желае да постигне, както и какъв е срокът, в който си представя да бъде изпълнен проектът. След като клиентът и дизайнерът са сигурни, че могат да посветят времето и усилията, необходими за изпълнението, следват серия от опознавателни срещи - за предпочитане на живо, в които се изчистват детайлите, преди да започне същинската работа.

Макар в завършен вид да представлява изкуство, интериорът започва с някои основни въпроси, без които работата на дизайнера не би могла да започне. По пътя към опознаване на клиентите си, Нина Илиева държи да е запозната подробно с бита им, възприятията им за живота, хобитата и интересите. А за да визуализира идеите и впечатленията си използва платформи за дизайнери като Houzz и Pinterest, които насочват клиентите още в много началните етапи.

Изпълнението на всеки проект започва с разработването на идейна фаза, разделена на три етапа - функционална схема, изясняваща разпределението на пространстово; обща концепция, илюстрираща общото третиране на площта, цветовата гама и осветлението; и онагледяване, включващо конкретен снимков материал или други форми на визуализация. След идейната фаза следва работната, разделена на два етапа. Работна фаза I се характеризира като техническа и включва план на стените, ВиК, електроразпределение и пр., докато Работна фаза II се занимава със спецификациите в обзавеждането, цветове, детайли, облицовки на стени и т.н. В случай, че клиентът се възползва от услугата Авторски надзор (Пакет Deluxe), тя се явява последен етап, като включва комуникация и съгласуване с подизпълнителите.

ЗАПОЧНИ СВОЯ ПРОЕКТ

Нашите съвети към бъдещи клиенти

01.

Помислете внимателно върху вида услуга, от която се нуждаете и която поръчвате, за да не се разминават очаквания и резултати.

Определете конкретна бюджетна рамка. В повечете случаи тази сума се надскача, но е важно да фигурира в началото на всеки проект.

02.

Поставете ясни и най-вече реални срокове за изпълнение.

03.

Вземете решение дали ще работите с подизпълнител по Ваш избор, или по препоръка на дизайнера.

04.

Работата е взимна. Бъдете подготвени да участвате на 100% във вземането на решения и се въоръжете с търпение.

05.