Устойчивостта като тенденция и тенденциите при устойчивостта