проект

Апартаменти Belgravia

Съвместен проект с Деница Берберска.

Проектът е реализиран през 2018 година.

Апарткомплексът Belgravia е изцяло съобразен с нуждите на съвременния работещ човек. Естетически издържан е модерно, функционално, но и бюджетно; пригоден е за нуждите на едно градско домакинство, като носи истинска наслада за обитателите си, без да обременява и изисква каквото и да било от тях.