проект

Feminine Touch

Проектът е реализиран през 2021 година.

Функция и естетика се срещат и превръщат в едно в проекта Feminine Touch. От жилище със сравнително малка квадратура, апартаментът е превърнат в отворено и одухотворено пространство, къпещо се в светлина и настроението, което носят множеството малки детайли, умело изграждащи цялостната картина. Благодарение на добре обмислени и навременно взети решения, диалогичност и съобразително преустройство на кухнята, апартаментът перфектно отразява фината естетика и усета към детайла на обитателката си.