проект

Model Home

Проектът е реализиран през 2017 година.

Съвместен проект с Деница Берберска.

Изграждането на Model Home започва от фасадата навътре, следвайки “извивките” и особеностите на самата сграда. Интериорните решения се вземат естествено и съобразно с линията на къщата - стилът е по-архитектурен, изчистен, без компромис по отношение на материали и вложения.